Hipolit Wielosławski - charakterystyka postaci - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jak widać Hipolit hołduje zupełnie innym wartościom niż jego przyjaciel. Dla Hipolita postulat równości klas to czysta abstrakcja, coś niepojętego. Hipolit to człowiek o typowej szlacheckiej mentalności. Mimo że traktuje z serdecznością swoja starą i wierną służbę, to zupełnie nie rozumie potrzeb ludzi z niższych klas. Los chłopów z Chłodka jest mu obojętny.

Prawdziwą troską wykazuje się młodzieniec wobec swojej rodziny i przyjaciół. Przypomnijmy sobie tylko jego reakcję na śmierć Karoliny. Mimo że widział winę Cezarego, to nie opuścił go w potrzebie, jako jedyny czuwał nad losem tego zagubionego buntownika.

Hipolita trudno oceniać, nie został on przez autora powieści postawiony przed szczególnie trudnymi wyborami. Nie jest postacią udramatyzowaną i rozbudowaną na tyle, by czytelnik mógł się z nim utożsamić. Jest to jednak z pewnością bohater o wielu pozytywnych cechach i imponujący swoją wiernością wobec Cezarego.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  „Przedwiośnie” jako powieść wyrażająca troskę o kształt nowej Polski
2  Rola narracji w powieści „Przedwiośnie”
3  Seweryn Baryka - charakterystyka postaciKomentarze
artykuł / utwór: Hipolit Wielosławski - charakterystyka postaci    Tagi:
    Hipolit Wielosławski -